Content Marketing

Content Marketing is een vrij nieuwe term. Hoewel er wel eens kanttekeningen worden gezet bij het disruptieve van dit vakgebied (content maken is niet nieuw), heeft internet er wel voor gezorgd dat er vele kanalen, middelen en formats zijn waarop een organisatie content kan maken en verspreiden. In vergelijking met ‘vroeger’ (adverteren als de modus operandi) is het belang van kwalitatieve, relevante content van veel groter belang. Aangezien er geen gouden ei is, heeft elk bedrijf een strategie en plan nodig. Wat creëren we? Hoe doen we dat? Wie doet dit? En hoe verspreiden we het? Ik help je hier graag bij

Content Marketing Strategie

Het draait bij Content Marketing om het maken, verspreiden en vindbaar maken van je content. Vanwege de vele online en offline distributiekanalen (denk aan social media, e-mail, zoekmachines, videowebsites) en verschillende vormen van content (tekst, artikelen, beeld, video, animaties, infographics) is het verstandig om vanuit strategisch oogpunt hierin de juiste keuzes te maken. Een sterke Content Marketing Strategie vormt de basis voor een gedegen en effectieve uitvoering van content marketing plannen. Hoe kan ik je hier bij helpen?
 • We starten met een intakegesprek zodat ik de huidige en gewenste situatie in kaart kan brengen
 • Op basis hiervan werk ik een conceptstrategie uit
 • Dit concept wordt getoetst met één of meerdere personen die betrokken zijn bij de uitvoering
 • De definitieve strategie wordt in documentvorm opgeleverd
 • Er volgt een presentatie van de strategie in samenwerking met de organisatie
 • Als laatste stap maken we afspraken hoe de strategie wordt vertaald naar concrete plannen
content-strategy

Contentkalender

Veel organisaties hebben moeite met het structureel bedenken, maken en distribueren van content. Hoewel een hoge frequentie niet altijd beter is, is een gestructureerde planning met bijbehorend proces een basis om te groeien in content marketing. Met als uiteindelijk doel om je klanten te bereiken, waarde toe te voegen of nieuwe klanten aan je te binden. Met dit in het achterhoofd is een Contentkalender de basis van waaruit je verder werkt. Hoe help ik je om dit voor elkaar te krijgen:
 • We starten met een brainstorm over de ideale contentvormen, -frequentie en -platformen
 • Vervolgens breng ik in kaart wat er nodig is om deze ideale situatie voor elkaar te krijgen
 • Hiernaast starten we met de opzet van een breed gedragen contentkalender
 • Plan van aanpak om een naadloze flow van bedenken, maken en distribueren van content te bewerkstelligen

Content Marketing workshop

Vaak werken personen uit verschillende functies en vakgebieden met elkaar samen als het gaat om Content Marketing. Denk aan een social media redacteur, e-mailmarketeer, tekstschrijver, beeldredacteur en SEO-specialist. Om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, is in de dagelijkse praktijk best lastig. Nog los van de soms verschillende standpunten die er zijn en brillen van waaruit naar ‘content’ wordt gekeken. Het op één lijn brengen van afdelingen en functies, tezamen met het bedenken van een strategische visie over bedenken, creëren en verspreiden van content, vormen de basis van de Content Marketing Workshop Hoe ziet deze workshop er uit?
 • Eén of twee dagdelen (zelfde dag of verspreid over meerdere dagen)
 • Leden van verschillende teams of afdelingen
 • Bepalen definitie en randvoorwaarden van Content Marketing binnen jullie organisatie
 • In spelvorm brainstormen over inhoud en vormen van content
 • Uitwerken in kleine groepen van ideeën en concrete contentformats
 • Samenbrengen van content in thema’s, segmenten en planningen
Scroll to Top