Social media marketing is een breed en veelomvattend vakgebied. Zo zijn er tegenwoordig in Nederland veel populaire social media kanalen, zoals Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, TikTok en Snapchat. Ook worden apps als WhatsApp en Facebook Messenger steeds vaker tot social media gerekend.

Veel organisaties zijn nog aan het experimenteren met de juiste social media middelenmix, kanalen, frequentie, type content, advertising en webcare. Vaak bestaat een gedegen strategie nog niet. Ik help je door samen deze strategie vorm te geven, in te bedden in de organisatie en een plan voor uitvoering/bijsturing te maken.

Social media strategie

Binnen een Social media strategie vind je de volgende onderdelen:

 • Organisatie
 • Doelen en doelstellingen
 • KPI’s voor social media
 • Doelgroepen
 • Kanalenmix
 • Contentmix en contentplan
 • Activiteitenplanning
 • Rapportages en dashboards
 • Budgetten
 • Personele planning
 • Advertising
 • Webcare

Elke organisatie verdient een eigen strategie. Dit kan in elke vorm opgeleverd worden. Het is echter belangrijk om het ‘levend’ en actueel te houden. Dit wordt meegenomen in het traject, zodat de strategie ingebed wordt in de organisatie en richting geeft aan de social media activiteiten.

Diensten Kaiola - Social Media Strategie
Diensten Kaiola - Social Media Contentplan Content Marketing

Social media contentplan en activiteitenplan

Een social media strategie dient nooit op zichzelf te staan. Het is de basis voor toekomstige activiteiten. Nadat een strategie is opgeleverd, valt de uiteindelijke doorvoering in het water. Een activiteitenplan met als basis te plaatsen content, advertising en reporting is dan ook onontbeerlijk. Na het opleveren van de strategie help ik je om een activiteitenplan te maken, waarin prioriteiten, betrokken medewerkers, milestones en deadlines worden gezet. Indien nodig bespreken we periodiek de voortgang of wijzigen we de plannen door bijvoorbeeld externe ontwikkelingen (denk aan nieuwe social media platformen of nieuwe mogelijkheden binnen bestaande kanalen). Deze periodieke check is een stok achter de deur om ook daadwerkelijk de uitvoering van de strategie ter hand te nemen.